Klor (fritt og totalt)

VWR tilbyr forskjellige alternativer for måling av fritt og totalt klor.

  • Kolorimetrisk metode med DPD-reagenser klare til bruk, testsett, fargemålere og spektrofotometre
  • Elektrokjemisk metode med engangssensorer gir resultater på mindre enn ett minutt (ny, revolusjonerende metode). Stort testområde: fra 0,02 mg/l til 10 mg/l
  • Titrimetrisk metode, DPD-metode i henhold til den europeiske standarden EN ISO 7393-1

Kolorimetrisk metode

Kolorimetrisk metode med bruksklare DPD-reagenser, testsett, kolorimetre og spektrofotometre ...