Analyse av kjemisk oksygenforbruk (COD)

Kjemisk oksygenforbruk (COD) i vann bestemmes med dikromatmetoden etter oppløsning.

VWR gir to muligheter for COD-måling:

  • Rask metode
  • Offisiell metode

COD Rapid Method, Merck

COD Rapid Method, Merck

Et bredt spekter av kyvette-tester for COD, også for prøver med høyt kloridnnhold, 3 termoreaktor-modeller, standarder og spektrofotometre.

COD Rapid Method, Hach

COD offisiell metode

COD offisiell metode

Prøven mineraliseres først i en manuell eller automatisert oppløsningsenhet med passende reagenser.