Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Kjeldahl

Kjeldahl

Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer. Kjeldahl-metoden kan brytes ned til tre hovedtrinn: oppslutning, destillering, og titrering.

1. Oppslutning: oppnås ved å koke en homogen prøve i konsentrert svovelsyre. Sluttresultatet er en ammoniumsulfatløsning.

2. Destillering: et overskudd av base tilsettes for å omdanne ammoniumsaltet til ammoniakk.

3. Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan beregnes ut i fra mengden ammoniakk i mottakerløsningen. Ammoniakken fanges enten med et nøye utmålt overskudd av standardisert syreløsning (tilbaketitrering) eller en borsyreløsning (direkte titrering).