Kjeldahl

Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer. Kjeldahl-metoden kan brytes ned til tre hovedtrinn: oppslutning, destillering, og titrering.

1. Oppslutning: oppnås ved å koke en homogen prøve i konsentrert svovelsyre. Sluttresultatet er en ammoniumsulfatløsning.

2. Destillering: et overskudd av base tilsettes for å omdanne ammoniumsaltet til ammoniakk.

3. Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan beregnes ut i fra mengden ammoniakk i mottakerløsningen. Ammoniakken fanges enten med et nøye utmålt overskudd av standardisert syreløsning (tilbaketitrering) eller en borsyreløsning (direkte titrering).

Produktvalg

Digerering

VWR tilbyr ulike destilleringssystemer til ulike budsjetter, inkludert helautomatiske systemer med medfølgende titrering....

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrering

Fra enkle byretter til helautomatiske, programmerbare titreringssystemer fra Schott og Mettler....

Kjeldahl-reagenser, Merck

Målet har vært å utvikle katalysatorer for kortere reaksjonstider ...