Forskrifter/standarder

Vannkvalitet

ISO 6059 Påvisning av total hardhet (kalsium og magnesium) – titrimetrisk metode med EDTA
ISO 6058 Påvisning av kalsium – titrimetrisk metode med EDTA
EN ISO 9963-1 Påvisning av total og sammensatt alkalitet – del 1
EN ISO 9963-2 Påvisning av karbonalkalitet – del 2
ISO 9297 Påvisning av klorider – titrering med sølvnitrat og kromat som indikator (Mohrs metode)
ISO 7393-1 Påvisning av fritt og totalt klor – del 1: titrimetrisk metode med N,N-dietylfenyl-1,4 diamin
ISO 7393-2 Påvisning av fritt og totalt klor – del 2: kolorimetrisk metode med N,N-dietylfenyl-1,4 diamin
ISO 15705 Påvisning av KOF – mikrometode
ISO 6060 Påvisning av KOF
ISO/CD 25814 Påvisning av oppløst oksygen – elektrokjemisk metode med D.O.- probe
ISO/DIS 7887 Bestemmelse av farge
ISO 7027 Bestemmelseav turbiditet
ISO 10359-1 Påvisning av fluorider – del 1: elektrokjemisk metode med ISE (for drikkevann eller vann med lav forurensning)
ISO 5664 Påvisning av ammonium – destillerings- og titreringsmetode
ISO 10523 pH-bestemmelse
ISO 27888 Bestemmelse av konduktivitet
ISO 11923 Bestemmelse av suspenderte materialer ved hjelp av glassfiberfiltrering