Prøvepreparering

Det er viktig å oppnå nøyaktige resultater. VWR tilbyr et stort utvalg produkter, fra blande- og malesystemer til automatiske oppslutnings- og destilleringssystemer.

  • Opplsutningsenheter som brukes til å måle nitrogen, KOF og spormetall i vann i henhold til de offisielle metodene
  • Oppslutningsenheter som brukes til å måle nitrogen, fenol, totalt nivå av cyanid, alkohol, ammonium, konserveringsmidler og svoveldioksid
  • Ekstraksjonsenheter som brukes på en rekke områder, for eksempel måling av plantevernmidler, PCB-er, dioksiner, fenoler, halogenider, olje og fett

Produktvalg

Væskehåndtering

VWR tilbyr en komplett væskehåndteringsløsning...

Veiing

VWR tilbyr et utvalg av mikro- og analysevekter med sporbare vekter og kalibreringssertifikater...

Forasking

VWR tilbyr et stort utvalg av foraskningsovner og muffelovner til generell varmebehandling...

Honogenisering/blanding/knusing

VWR har et stort utvalg kverner, blendere og homogenisatorer...

Oppslutning, destillasjon og ekstraksjon

VWR tilbyr deg alt du trenger, fra automatiske enheter til komponenter du kan bruke til å lage egne tilpassede løsninger ...

Filtrering

VWR tilbyr et stort utvalg filtreringsprodukter for de fleste bruksområder ...