Suspenderte stoffer

VWR tilbyr en lang rekke produkter for måling av vannkvalitet med hensyn til suspenderte stoffer: 

  • Rask metode med tørkevekt.
  • Sentrifugerings- eller filtreringsmetoder i samsvar med europeiske normer
  • Alt til tørstoff og glødetap inkludert analysevekt, varmeskap og glødeovn 

Produktvalg

Tørkevekte

Vanlige tørkevekte...