Totalt organisk karbon (TOC)

Totalt organisk karbon (TOC) er mengden karbon som er bundet i en organisk forbindelse, og brukes ofte som en ikke-spesifikk indikator på vannkvalitet. Den raske kolorimetriske metoden for påvisning av TOC gjør det lett å oppnå gode resultater.

  • Rask oppslutning
  • Valg av fotometre og spektrofotometre og bruksklare TOC-reagenser

Termoreaktorer

Rask oppslutning for KOF og TOC.

Fotometre og spektrofotometre

VWR tilbyr et stort utvalg instrumenter til måling av ulike stoffer i vann.

TOC-rør fra Merck

Brukervennlige reagenser som leveres som ferdigfylte rør.

Løsninger for TOC-analyse

Analyseløsninger for totalt organisk karbon (TOC) for påvisning av organisk kontaminering i vann ...