TOC-rør fra Merck

    Brukervennlige reagenser som leveres som ferdigfylte rør. Reagenser som må tilføres i tillegg kommer i enkle, doseringsklare flasker.

  • Validerte og standardkompatible analysereagenser for økt sikkerhet
  • Strekkodesystem gir rask og enkel bruk
  • Omfattende dokumentasjon av kvalitetskontrollen for hvert test
  • Batch- og kvalitetssertifikater kan fås på nettet

Produktvalg