Fast Analysis

VWR Fast Analysis

VWR offers a complete range of instruments for easy, quantitative analysis, from reflectometer to spectrophotometer, this combined with Kits for fast & easy handling and all necessary products to control your water samples.

Need some help to select the test for your samples?

Find our selector guide with this link. You can find kits from all important suppliers: Merck Millipore, VWR chemicals, Hach, Lovibond, WTW, Machery&Nagel and more.

Selector Guide

Literature

Looking for brochures for environmental products?

Download Literature

Hach rask analyse

Et bredt spekter av instrumenter og kjemikalier, tatt fram med omhu i løpet av mer enn 80 år, for å gjøre vannanalyser bedre, raskere og grønnere.

Merck Water, Environmental and Food & Beverage Fast Analysis

Alle testsett, teststrimler og fotometriske systemer er laget for å gi optimal presisjon og hastighet samt enkel håndtering ved testing av mat- og drikkevarer.

VWR for rask desinfiseringskontroll

Lomme-fargemåler for direkte avlesing av 3 parametere - klor - klordioksid - ozon - med nøyaktige, reproduserbare resultater.

Direct-reading pocket colorimeter for 3 parameters - chlorine – chlorine dioxide – ozone - giving accurate, reproducible results.

Lovibond® Tintometer

Vannanalyseutstyr for fritid, industri og miljørelaterte sektorer.

Water analysis equipment for the leisure, environmental and industrial sectors.