Miljøanalyser med Merck

Organisk eller uorganisk analyse av forurensing i vann, jord eller luft? Merck tilbyr alt du trenger, fra prøveinnsamling til kvalitetskontroll på laboratoriet. 

I tillegg til produktsortimentet, gir Merck deg tilgang til en database med relevante applikasjoner. Se eksempler på noen av applikasjonene her. Trenger du hjelp med en spesiell analyse? Ta kontakt med din lokale VWR spesialist.

Brukertips

Miljørelaterte arbeidsprosesser

Prøvepreparering av vann-, jord- eller luftprøver

Prøvepreparering i forbindelse med miljøanalyser kan være utfordrende, avhengig av type prøve du har. Jordanalyse kan f.eks. kreve omfattende prøveopparbeidelser før det kan gjennomføres en analyse. 

Referansemateriale for tolking av resultater

Supelcos referansemateriell omfatter mer enn 20.000 standarder som til stor del brukes til miljøanalyser. Disse standardene har minst dobbel akkreditering iht. ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 og ISO 17034. 

Kvalitetssikringsstøtte

Kvalitet er innbakt i alt Merck gjør. Det er, og har alltid vært, hjørnesteinen i bedriften. Merck kan hjelpe deg med kvaliteten på miljøtestingen gjennom hele prosessen. Merck har nylig innført en ny klassifisering av produktene og de forskjellige kvalitetsgradene, for å sikre at du alltid får den graden du skal ha, M-clarity programmet.