Næringsmiddelanalysetesting

De vanligste analysemetodene som brukes i næringsmiddelindustrien, gjelder overvåking og testing av matvaresikkerhet, næringsverdi og kvalitet. Disse testene omfatter kjemiske, mikrobiologiske og fysiske kontaminanter for å oppfylle lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Kontaminering av matvareprodukter er skadelig for forbrukerne og merkevarens omdømme. Enten du har behov for analyse av matvarer eller drikkevarer, meieriprodukter eller vann, kan VWR tilby et omfattende utvalg av mikrobiologisk, fysisk og kjemisk testutstyr, forbruksartikler og kjemikalier for å dekke behovene dine.

Så uansett hvilke behov du har for næringsmiddeltesting, har VWR det du trenger.

Produktvalg

Nitrat og andre parametre

La deg ikke lure av den tilsynelatende enkle utformingen av disse instrumentene! Oppnå fremragende resultater - med nøyaktigheten fra instrumentanalyse på sekunder...

Kloridanalyse

Måling av salt (natriumklorid) -konsentrasjon i mat- og meieriindustrien er universell...

Fargemåling

Matvareindustrien har i mange år målt fargen på produktene sine....

Klimaskap

Klimaskap gir konsekvente verdier for temperatur og fuktighet for langtidsttesting av holdbarhet, emballasje osv....

Densitet

Densiteten på oppløsninger, væsker osv. er en grunnleggende test for kvalitetskontroll i næringsmiddelindustrien...

Viskositet

Moderne mat betyr mer og mer hurtigmat...

Fuktighetsbestemmelse

Et utvalg av tørkevekte med infrarøde varme- eller halogenkilde for fuktighet til rutine- eller høypresisjonsapplikasjoner...

Smeltepunkt

Smeltepunkt er en svært nyttig og viktig verdi for bestemmelse av kvaliteten og renheten av matingredienser og vegetabilske/animalske oljer og fett...

Elektrokjemiske produkter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Titrering

VWR tilbyr et utvalg av titratorer til manuell og automatisk titrering for gjennomføring av de fleste titreringsanalyser i matvareindustrien

Karl Fischer-titrering

Utvalg av kompakte volumetriske eller kolometriske Karl Fisher-titratorer og tilknyttede reagenser for vannbestemmelse

Kjeldahl-analyser

Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer...

Protein-, enzym- og fiber-kit

Fra kontrollen av harskheten i stekeoljer til fettinnholdet i mat med soxhlet-metoden tilbyr VWR en løsning...

Analyse av spiselige oljer og fett

Fra kontrollen av harskheten i stekeoljer til fettinnholdet i mat, med soxhlet-metoden tilbyr VWR en løsning...

Refraktometri & polarimetri

Refraktometri er en av grunnmetodene for kvantitativ analyse og kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien...