Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Avløpsvann- og spillvanntesting

Avløpsvann- og spillvanntesting

Avløpsvann og spillvann kan testes for en rekke parametre for prosesskontroll, avhending og samsvar med lovgivning.

VWR har et omfattende produktutvalg for miljøtesting for at du skal kunne overholde utslippsgrensene. Så uansett hvilke behov du har for avløpsvann- og spillvanntesting, har VWR det du trenger.

Klikk nedenfor for å gå til mikronettstedet vårt for miljø der alle spesialproduktene våre er samlet. Du finner alt fra produkter for vannprøvetaking til testsett, BOD-målinger og turbiditet med mer.

VWR tilbyr et stort utvalg av produkter og tjenester for komplett vannanalyse både der prøvene tas og i laboratoriet, med rask testing og metoder i samsvar med europeiske standarder.