Kjeldahl-analyser

Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer. Kjeldahl-metoden kan brytes ned til tre hovedtrinn: digerering, destillering, og titrering.

1. Digerering: oppnås ved å koke en homogen prøve i konsentrert svovelsyre. Sluttresultatet er en ammoniumsulfatoppløsning.

2. Destillering: ekstra base tilsettes til digereringsproduktet for å omdanne ammoniumsaltet til ammoniakk.

3. Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan beregnes fra den kvantifiserte mengden ammoniakk i mottakeroppløsningen. Ammoniakken bindes enten med en nøye utmålt mengde med standardisert syreoppløsning (tilbaketitrering) eller en borsyreoppløsning (direkte titrering)

Produktvalg

Digerering

VWR tilbyr ulike destilleringssystemer til ulike budsjetter, inkludert helautomatiske systemer med medfølgende titrering....

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrering

Fra enkle byretter til helautomatiske, programmerbare titreringssystemer fra Schott og Mettler....

Kjeldahl-reagenser

Målet har vært å utvikle katalysatorer for kortere reaksjonstider....

Filterpapir & veieskip

Nitrogenfritt filterpapir og spesiallagde veieskip for nitrogenbestemmelse...