Protein-, enzym- og fiber-kit

Innen alt fra kontroll av harskhet i stekeoljer til fettinnhold i mat med soxhlet-metoden kan VWR tilby en løsning.

Produktvalg

Test-kit

Hurtige testsett for klargjøring og påfølgende kvantitativ bestemmelse av proteiner og fiber i mat ved spektrofotometrisk analyse...

Stasjonære fotometre

Stasjonære NOVA-fotometre i benkmodell gir laboratoriepresisjon kombinert med høy komfort og rask målehastighet.

Enzymanalyse

Enzymatiske matanalyser er grunnleggende metoder i næringsmiddellaboratorier...

Mikroplatelesere

Til high-throughput applikasjoner – velg i vårt brede utvalg absorbanslesere (ELISA) og spektrofotometre (fluorescens og luminescens)