Refraktometri & polarimetri

Refraktometri er en av grunnmetodene for kvantitativ analyse og kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien.

Refraktometre benyttes ofte av druedyrkere og sukkerindustrien for Brix-testing av sukrosenivåer i frukten. For mer nøyaktige resultater brukes polarimetre for å måle optisk rotasjon i sukroseoppløsningene.

Produktvalg

Håndholdt

Den bærbare, enkleste og mest kostnadseffektive måten å oppnå et RI- eller Brix-resultat på...

Abbe

For tradisjonelle målinger innen refraktometri...

Digital

Moderne og presise refraktometre - pålitelig og nøyaktig dokumentasjon, med utskrifter og lagring av data...

Polarimetre

Optisk rotasjon på sitt beste...

Referansematerialer

CertiPUR-referansematerialer for refraktometri...