Inkubering - anaerob

Ved dyrking av mikroorganismer må de riktige vekstforholdene gjenskapes og kontrolleres. VWR tilbyr anaerobe manuelle systemer i kolber fra Merck og ulike størrelser moderne anaerobe benker fra Don Withley Scientific. For aerob inkubering, se våre sider om inkubatorer .
Våre anaerobe benker eller arbeidsstasjoner leveres med eller uten hansker og tilbys med online oksygenmåling og datalogging. Den avtakbare fronten forenkler rengjøring og det er enkelt å sette inn og ta ut ”større” utstyr. Airlock fins i flere størrelser.

Produktvalg