Sikkerhetslagring

Kabinetter for brennbare væsker

Det viktigste beskyttelsesmålet til et sikkerhetskabinett for oppbevaring er å over en gitt periode skjerme brennbare materialer på en pålitelig måte mot en kritisk temperaturøkning (180 K) i tilfelle brann. Eksplosjoner kan forekomme hvis temperaturen øker med mer enn 180 K, fordi mange brennbare kjemikalier begynner å nå selvantennelsestemperaturen sin. Sikkerhetskabinetter for brennbare væsker er viktig for: 

  • å unngå eksplosjoner som fremskynder brannen.
  • tilstrekkelig tid til evakuering av personell.
  • tilstrekkelig tid til brannslukking og redningsoperasjoner.

Bare kabinetter av type 90 (brannsikker i 90 minutter) i samsvar med EN 14470-1 gir maksimal sikkerhet.

Kabinetter for syrer og baser

Spesialkabinett for sikker lagring av etsende farlige stoffer, spesielt syrer og baser. Ikke egnet for oppbevaring av brennbare væsker.

Kabinett for kjemikalier

Kabinett for sikker og godkjent oppbevaring av kjemikalier, toksiske materialer og andre stoffer, som må holdes innelåst i arbeidsrom. Ikke egnet for oppbevaring av brennbare væsker.

Gassylinderkabinetter

Maksimal sikkerhet ved oppbevaring, anskaffelse og fjerning av gassylindre i områder innendørs i henhold til EN 14470-2

  • Brannsikre gassylinderkabinetter av type G90 (90 minutter)
  • Brannsikre gassylinderkabinetter av type G30 (30 minutter)

Produktvalg