Demineralisering og rensing av vann

Bruk av vann med høy renhet i et analytisk laboratorium kan redusere tiden som brukes til å feilsøke problemer som skyldes kontaminering av prøvene og instrumentene, betydelig.

I dag er vann med høy renhet en viktig del av kvalitetsprogrammene i de fleste laboratoriemiljøer. Vann er i mange tilfeller en av de viktigste reagensene, men vannets betydning blir ofte undervurdert. Det finnes normer for forskjellige typer av laboratorievann, fastsatt ut fra bruksområdene.

Produktvalg