Helsesektor/klinisk

VWR er allerede en ledende leverandør av spesialiserte fargemetoder for patologimarkedet, og vi utvider daglig vår produktportefølje for kunder i det kliniske markedet.

Væskehåndtering

VWR tilbyr en komplett væskehåndteringsløsning...

Mikroskopi, billedtakingsløsninger og tilbehør

Fra de mest grunnleggende mikroskoper til sofistikerte modeller, billedtakningssystemer og kalde lyskilder til forbruksvarer.

Prøvetaking

God prøvetaking, -lagring og -transport sikrer nøyaktige, raske og kanskje til og med livreddende resultater som du kan stole på ...

Hematologi

VWR støtter hematologilaboratorier som avdekker uregelmessigheter i blod ...

Testing av rusmidler

Spesialprodukter som sørger for raske og enkle narkotika- og alkoholtester, samt overvåking av sonder og andre produkter for testing på behandlingssteder ...

Transport av prøver

Medisinsk og diagnostisk forskningsmateriale må fraktes til ulike avdelinger og laboratorier ...

Histologi

VWR kan tilby reagenser og apparater til preparering, bevaring og behandling av vev og fremstilling og farging av snitt ...

Life Science

Nyskapende produkter av høy kvalitet for genomikk, proteomikk, cellebiologi og mikrobiologi ...

Cytologi

Cytology har blitt et etablert hjelpemiddel for diagnostisering av ondartethet i ulike organer ...

Utvalgt utstyr

Noen av de viktigste produktene du forventer å finne i et klinisk laboratoriemiljø ...