Testing av rusmidler

Spesialprodukter som sørger for raske og enkle narkotika- og alkoholtester, samt overvåking av sonder og andre produkter for testing på behandlingssteder.

Produktvalg

pH-strips

pH-indikatorstrimler, CE-godkjente for in vitro-diagnostikk for halvkvantitativ påvisning av pH i menneskeurin ...