Hematologi

VWR støtter hematologilaboratorier som avdekker uregelmessigheter i blod. En av de viktigste funksjonene er å avdekke anemi og diagnostisere den eksakte typen. Andre viktige aspekter ved rutinemessig hematologi er undersøkelse av koaguleringsproblemer og kontroll av behandlingen av slike sykdommer, for eksempel koronartrombose og leukemi.

Se mikroskopidelen for objektglass, dekkglass, mikroskoper osv.

Produktvalg

Tellekammer

Thoma, Neubauer, Bürker, Fuchs-Rosendahl eller Malassez ...

Tellere

Tell celler helt nøyaktig!

Farging

Fra tørre fargestoffer, fargeløsninger og hurtigsett, til testsett for leukemi ...

Rørrotatorer og -rullere

Disse produktene fra VWR muliggjør varsom og effektiv blanding av prøver ...