Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Hematologi

VWR supports haematology laboratories detecting abnormalities of the blood. One of the primary functions is to detect anaemia and diagnose the exact type. Other important aspects of routine haematology are the investigation of coagulation defects and the control of treatment in such diseases as coronary thrombosis and leukaemia.

VWR støtter hematologilaboratorier som avdekker uregelmessigheter i blod. En av de viktigste funksjonene er å avdekke anemi og diagnostisere den eksakte typen. Andre viktige aspekter ved rutinemessig hematologi er undersøkelse av koaguleringsproblemer og kontroll av behandlingen av slike sykdommer, for eksempel koronartrombose og leukemi.

Se mikroskopidelen for objektglass, dekkglass, mikroskoper osv.