Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Histologi

VWR can provide you with reagents and apparatus to prepare, preserve and process tissues, cut and stain sections. There are many different techniques for the preparation of tissues and many methods of examination. Most involve the preparation of sections that are examined by various types of microscopy, but no single method of examination and certainly no single staining technique, will display all the cells of the tissue equally well. It is possible to demonstrate morphology by dye staining, functional characteristics by histochemical, immunological or molecular methods and ultra structure by electron microscopy, all from the same specimen. A feature of stained sections and tissue embedded in paraffin blocks is their permanence and most histology laboratories will preserve blocks and slide preparations for long periods of time.

Histologi

VWR kan tilby reagenser og apparater til preparering, bevaring og behandling av vev og fremstilling og farging av snitt.

Det finnes mange ulike teknikker for preparering av vev, og mange metoder for undersøking. De fleste involverer preparering av snitt som undersøkes ved hjelp av ulike typer mikroskopi, men ingen enkeltstående undersøkelsesmetode, og spesielt ingen enkeltstående fargeteknikk vil vise alle vevcellene like godt. Det er mulig å demonstrere morfologi ved hjelp av bleking, funksjonelle egenskaper ved hjelp histokjemiske, immunologiske og molekylære metoder, og ultrastruktur ved hjelp av elektronmikroskopi, alt fra samme prøve. Fargede snitt og vev som er innstøpt i parafinblokker har svært god holdbarhet, og de fleste histologilaboratorier oppbevarer blokker og objektglass over lang tid.

Se mikroskopidelen for objektglass, dekkglass, mikroskoper osv.