Histologi

VWR kan tilby reagenser og apparater til preparering, bevaring og behandling av vev og fremstilling og farging av snitt.

Det finnes mange ulike teknikker for preparering av vev, og mange metoder for undersøking. De fleste involverer preparering av snitt som undersøkes ved hjelp av ulike typer mikroskopi, men ingen enkeltstående undersøkelsesmetode, og spesielt ingen enkeltstående fargeteknikk vil vise alle vevcellene like godt. Det er mulig å demonstrere morfologi ved hjelp av bleking, funksjonelle egenskaper ved hjelp histokjemiske, immunologiske og molekylære metoder, og ultrastruktur ved hjelp av elektronmikroskopi, alt fra samme prøve. Fargede snitt og vev som er innstøpt i parafinblokker har svært god holdbarhet, og de fleste histologilaboratorier oppbevarer blokker og objektglass over lang tid.

Se mikroskopidelen for objektglass, dekkglass, mikroskoper osv.

Disseksjonsverktøyer og -instrumenter

Et utvalg fra vårt omfattende sortiment av disseksjonsverktøy ...

Kjemikalier til vevsbehandling

Alt du trenger for å behandle vevsprøver, fra innsamling til farging ...

Utstyr og forbruksartikler til vevsbehandling (TPE)

Spesialutstyr for alle deler av arbeidsflyten forbundet med preparering, fra prøve til ferdig objektglass for undersøkelse ...

Farging

Celleelementer har ofte ulik brytningsindeks. Dette muliggjør delvis identifisering ved hjelp av ulike former for mikroskopi ...