Farging

Celleelementer har ofte ulik brytningsindeks. Dette muliggjør delvis identifisering ved hjelp av ulike former for mikroskopi. Men for detaljerte undersøkelser, og for å klargjøre permanent preparering, brukes det alltid fargeprosedyrer.

Våre biologiske farger utvikles så langt det er mulig fra Certstain®-fargestoffer, som er produsert i henhold til strenge bestemmelser for dette formålet, og som utsettes for omfattende kvalitetssikringsprosedyrer som gjenspeiler hovedbruksområdene. Disse fargestoffene klassifiseres i to grupper. Syntetiske, som er den klart største gruppen, og naturlige. Men noen av de viktigste biologiske fargene, for eksempel hematoksylin og karmin, tilhører gruppen for naturlige fargestoffer. Hematoksylin og eosin er de mest brukte histologiske fargene. Populariteten skyldes evnen til klar demonstrering av et enormt antall ulike vevsstrukturer, den omfattende anvendeligheten sammen med vev fra ulike områder og vev som er preparert på ulike måter, og den enkle sammenlignbarheten.

Produktvalg

Fargebro

Ideell for bruk på arbeidsbenk og farging av noen få objektivglass om gangen ...

Fargeglass

Mange avdelinger bruker automatiske fargeinstrumenter, men det vil alltid være behov for å farge prøver individuelt eller samlet ...

Farger og fargestoffer

VWRs portefølje omfatter et omfattende utvalg farger og fargestoffer fra både BDH Prolabo og Merck ...