Prøvetaking

God prøvetaking, -lagring og -transport sikrer nøyaktige, raske og kanskje til og med livreddende resultater som du kan stole på. Du finner informasjon om spesialprøvetaking innen cytologi, hematologi osv. under de relevante delene.

Produktvalg

Parasittologisk undersøkelse av avføring

ParasiTrap®-systemet brukes til transportering og testing ved parasittologisk undersøkelse av avføring innen human- og veterinærmedisin ...

Prøvebeholdere til generell bruk

Her finner du alle fasonger og størrelser.

Prøveposer

Poser med enkel lukking for å sikre prøver.

Reagensrør

Glass og plast, inkludert hemolyserør ...

Svabre

Et utvalg av svabre for alle bruksområder innen mikrobiologi...

Urinprøver

VWR tilbyr et stort utvalg av produkter for urinprøver ...

Blodprøvetaking

Fra blodlansetter, sprøyter laget av glass eller plast, kapillærer eller blodfortynningspipetter ...