Fasilitetene vedlikehold, beskyttelse og hygiene

Avantor Personlig verneutstyr

Alle er tryggere når du har et rent, velholdt laboratorium. Avantor tilbyr en omfattende serie med kjemikaliehåndtering, lagring, vedlikehold av anlegg og avfallshåndtering fra merket du stoler på. Vi har det du trenger for å holde laboratoriet rent og trygt.

Kjemikaliehåndtering og lagring

Enten du lagrer kjemikalier på et fast sted eller flytter dem fra sted til sted, så kan vi hjelpe deg med å oppfylle de sikkerhetsbehovene som du vil ha for ditt laboratorium. Se de lagrings- og transport løsningene vi har for deg.

Vedlikehold

Fra å holde ditt laboratorium rent, til å avhende farlig biologisk materiell og avfall på en riktig måter, kan du finne det du trenger av vedlikeholds- og rengjøringsprodukter i vårt komplette utvalg. Finn det du trenger.

Førstehjelp- og nødhjelpsutstyr

Alt du trenger ved små uhell eller søl.

Beskyttelse av fasiliteter, anlegg og laboratorier

VWR har alt du trenger for å holde lokalene RENE og TRYGGE.

Fallvern

Produkter for fallvern, som forankringspunkter, festesnorer, fallblokker, fallsikringsklemmer og seler.

Hygiene & Disinfection

VWR can offer everything you need to keep your hands clean...

Matter og gulvbelegg

Partikkelkontroll i kontrollerte miljøer: klebende gulvmatter i flere lag, støtdempende matter for renrom (for bekvemmeligheten til medarbeidere som må stå), ESD-versjoner.

Avfallshåndtering

Avantor has everything you need to collect, transport, process, recycle and dispose of laboratory wastes. We can help you deal with all types of waste materials, including solids, liquids, sharps and biohazards. Learn more about what we offer.

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.

Facilities, maintenance and protection catalogue

Produktvalg