Fasilitetene vedlikehold, beskyttelse og hygiene

Avantor Personlig verneutstyr

Alle er tryggere når du har et rent, velholdt laboratorium. Avantor tilbyr en omfattende serie med kjemikaliehåndtering, lagring, vedlikehold av anlegg og avfallshåndtering fra merket du stoler på. Vi har det du trenger for å holde laboratoriet rent og trygt.

Kjemikaliehåndtering og lagring

Enten du lagrer kjemikalier på et fast sted eller flytter dem fra sted til sted, så kan vi hjelpe deg med å oppfylle de sikkerhetsbehovene som du vil ha for ditt laboratorium. Se de lagrings- og transport løsningene vi har for deg.

Vedlikehold

Fra å holde ditt laboratorium rent, til å avhende farlig biologisk materiell og avfall på en riktig måter, kan du finne det du trenger av vedlikeholds- og rengjøringsprodukter i vårt komplette utvalg. Finn det du trenger.

Avfallshåndtering

Avantor has everything you need to collect, transport, process, recycle and dispose of laboratory wastes. We can help you deal with all types of waste materials, including solids, liquids, sharps and biohazards. Learn more about what we offer.

Produktvalg