Øye- og ansiktsvern

VWR har sikkerhetsproduktene som du og dine ansatte trenger for å være trygge på arbeidsplassen, fra enkelt øyevern til ansiktsskjermer som dekker hele ansiktet.

Personlig verneutstyr av denne typen er utformet for å beskytte øynene mot kontakt med det vi kaller skadelige eller farlige elementer.

Noen eksempler på disse elementene er:

  • sammenstøt (f.eks. med fragmenter fra faste legemer)
  • optisk stråling (f.eks. stråling relatert til sveising, solskinn, laserstråling), UV-stråling
  • støv og gass (f.eks. kullstøv, sveisestøv eller aerosoler med skadelige kjemikalier)
  • dråper og væskesprut (f.eks. sprut som forekommer når du heller en væske)
  • smeltet metall og varme faste legemer (f.eks. fliser av smeltet metall som forekommer i metallurgiske prosesser)
  • lysbuer (som f.eks. oppstår under arbeid med høye spenninger)
VWR har også en komplett serie med tilbehør, fra oppbevaringsløsninger til reservedeler. Dette garanterer at det vil lønne seg å investere i våre ansiktsvernprodukter.

Produktvalg