Fallvern

Fall er ofte en kilde til skader og yrkesskadeerstatninger. Hvis du har ansatte som arbeider ved høyder over 1,8 m, må de ha fallvernsutstyr for å forebygge og minske effekten av et eventuelt fall. Rett personlig verneutstyr og opplæring kan bidra stort til å redusere skader fra et fall.

På nettsiden vår finner du et stort utvalg av fallvernsprodukter og personlig verneutstyr, som forankringspunkter, festesnorer, fallblokker, fallsikringsklemmer og seler.

Produktvalg