Hånd- og armbeskyttelse

For ansatte er sikkerhet på arbeidsplassen ensbetydende med håndsikkerhet. Sikkerhetshansker og ermebeskyttere beskytter ikke bare arbeiderne, de beskytter også forbrukerne når de blir brukt i for eksempel matproduksjon.

Anleggssjefer ved ulike arbeidsplasser vet også at håndsikkerhet må oppfylle de lovfestede PVU-kravene for Europa. Dette gjelder enten man trenger en løsning for transport av farlige stoffer eller beskyttelse mot kutt, ekstreme temperaturer eller farlige kjemikalier.

VWR gir ekspertråd om valg av riktig beskyttelse for hender og armer.

 

 

Produktvalg