Vernemaske

Vernemasker er klassifisert høyest av alt personlig verneutstyr. Luften vi puster, må være så ren som overhodet mulig. Den minste støvpartikkelen kan forårsake stor skade. Tenk bare på farene ved asbest. I tillegg kan gass og damp i omgivelsene utgjøre en alvorlig helserisiko. Hvis man ikke utfører nødvendige tiltak, kan det umiddelbart resultere i akutt forgiftning, mens langtidsvirkningene kan være alvorlig sykdom. Tilstedeværelse av farlige stoffer i luften anses derfor som en alvorlig risiko. 

På grunn av dette er alle vernemasker fra VWR i PVU-klasse 3, som er klassen for høyeste risiko.

Produktvalg