Microbiology

Keep them under control

Microorganisms – tiny yet powerful. Methods used to control their growth and transmission of infection never stop evolving. VWR offers a comprehensive range of products for sampling, inoculation, cultivation and microorganisms identification.

Sterilisering: Fra forbruksvarer til avanserte miskroskoper

VWR tilbyr alt du trenger til steriliseringsprossessen, fra forbruksvarer til indikatorer m.m., til avanserte sterilisatorer til spesielle anvendelser.

Væskehåndtering

VWR tilbyr en komplett væskehåndteringsløsning...

Dyrkningsmedier og supplementer

VWR tilbyr et stort utvalg av dykningsmedier og supplementer ...

Produksjon av medier

VWR om produksjon av medier for mikrobiologisk lab

Prøvetaking og utsæd av prøver

Prøvetaking og utsæd av mirkobiologiske prøver.

Prøvepreparering

Forbehandling av mikrobiologiske prøver - VWR

Inkubering

VWR om inkubering av mikroorganismer.

Identifisering av mikrober

Hurtigtester, inkludert PCR og PCR-tester i sanntid, reagenser for molekylærbiologi, forbruksartikler og utstyr

Hygiene

VWR tilbyr en rekke metoder for overvåking av hygiene.

Molekylær mikrobiologi

Molekylær mikrobiologi er en gren av mikrobiologi som omfatter genomikk, proteomikk og cellekultur. VWR tilbyr komplette løsninger for arbeidsflyter innen disse bruksområdene ...

Search for your medium by microorganism:

Teknisk informasjon og informasjon om bruksområder for: næringsmidler, legemidler, kosmetikk, vann og avløpsvann ...