Mediefyll dyrkningsmedier

Dyrkningsmedia for mediefylltester. Granulat eller bruksklart, til farmasi eller næringsmiddelindustrien. 

TSB for den farmasøytiske industrien

God produksjonspraksis krever at farmasøytiske selskaper tester sine sterile produksjonsprosesser for mikrobiologisk kontaminering, den såkalte “mediefylltesten”.

Linden grain medium for lav aseptisk drikkeproduksjon

Linden Grain medium er spesielt designet for å teste steril drikkeproduksjonslinjer med lavt syreinnhold.