Merck Water, Environmental and Food & Beverage Fast Analysis

Merck has over 100 years of experience in the field of analytics. All test kits, test strips and photometric systems are designed for optimal precision, speed and easy handling in food and beverage testing. 

The Supelco® portfolio of analytical solutions of Merck is developed by analytical chemists for analytical chemists to ensure your results are accurate, precise and reproducible. Every product is meticulously quality‑controlled to maintain the integrity of your testing protocols and, with our dedicated scientists, the expertise you need is always on hand.

 

The visual and instrumental test kits offer numerous options for determining individual parameter concentrations.
Find the most suitable test for your application:

 • Select your preferred test parameter
 • Find your desired measuring range, then choose the most appropriate products for your workflow or sample type
 • Use the catalog numbers to purchase products directly 
Gå til produktfinneren Bruksanvisninger Brosjyrer Spør etter informasjon


 

Product Selection

Merck Spectroquant®Prove - Simplify water analysis with a new class of spectrophotometers

The perfect tool for water analysis, combining the simplicity you want, the security you need, and the durability you expect into the Spectroquant® Prove spectrophotometers. It also offers intuitive controls and is pre-programmed for over 200 Spectroquant® test kits and methods to make analysis smoother than ever.

 • Spectroquant® Prove 100: (1.73016.0001) For routine applications - wastewater
 • Spectroquant® Prove 300: (1.73017.0001) For sensitive measurements - drinking water & beverages
 • Spectroquant® Prove 600: (1.73018.0001) For complex analyses - process wate

Additional Information

Analytisk kvalitetsforsikring fra A til Å

Analytisk kvalitetsforsikring (AQA) er en praksis for å sikre at resultatene er pålitelige og i samsvar med retningslinjer for god laboratoriepraksis (GLP).

Spectroquant® AQA konseptene - 3 trinn til fantastisk kvalitet

 1. Fotometersjekk: (OQ) med sertifiserte fargestandarder eller Certipur® UV/Vis-standarder
 2. Systemsjekk: (PQ) Gjenopprettingsmåling ved bruk av CombiCheck standardløsning, sertifiserte referansematerial- (CRM) standardløsninger eller Certipur® standard løsninger
 3. Matrisesjekk: (PQ) Engangs spiking ved bruk av CombiCheck R-2 løsning eller multippel fortynning/spiking med sertifiserte referansematerial- (CRM) standardløsninger eller egenproduserte løsninger

Merck Spectroquant® Move- og NOVA-fotometre

 • Spectroquant® Move 100 er laget for rask, pålitelig vannanalyse på stedet.
 • Spectroquant® NOVA 60 er svært brukervennlig og gir høy målekvalitet (AQA).

Merck RQflex® 20 – nøyaktighet med reflektometri

Den nye kvantitative teststrimmelleseren RQflex® 20 støtter dine prosesser ved å overvåke de kjemiske parametrene på stedet. Med intuitiv menynavigasjon og forhåndsvalg av prøver gir den muligheter for raskere og sporbare avgjørelser under produksjonsprosessen.

Mer informasjon

Merck Mquant visuelle tester

 • MQuant® Væsketester: Kjemiske testsystemer for rask, nøyaktig og bærbar vanntesting fra høye til lave parameterkonsentrasjonsområder ved bruk av lesing av fargekort, skiver og kolber.
 • MQuant® Teststrips: for pålitelig semi-kvantitativ fastlegging av ioner og andre forbindelser med visuell og digital avlesing
 • MQuant® pH-teststrimler og -papir: Hurtig pH-måling med nøyaktige fargeskalaer for tydelige og pålitelige resultater for alle medier, inkludert væsker med høy turbiditet

Merck prøvepreparering, klare til bruk

Enkel og effektiv preparering med Crack sett og termoreaktorer

 • Spectroquant® Crack sett: Vi tilbyr tre forskjellige Crack sett for bestemmelse av totalt innhold av forskjellige parametere. Hvert sett inneholder alle nødvendige reagenser for nedbryting med termoreaktor.
 • Spectroquant® termoreaktorer: Tilbyr 8 forhåndsinstallert nedbrytingsprogrammer for rutinemessig bruk. En beskrivelse av nedbrytingsprosedyrer er gjengitt i anvisningsarkene som følger med testsettet.