Merck Supelco HPLC-kolonner

I tillegg til Supelco serien med HPLC og UHPLC kolonner kan vi nå tilby den best utfylte serien i stasjons faser noen sinne. Her er hoved fokusproduktene fra Merck Supelo serien som imøtekommer alle dine behov for kromotografianalyse.

Last ned utvalgsbrosjyre

Applikasjonsbibliotek

Purospher® STAR

Base silika i Purospher® STAR kolonner er 99.999 % ren. Den ekstremt høye renheten gir utvidet pH skala som åpner for en større grad av analysemuligheter. Dessuten utføres kvalitetskontrollen svært omhyggelig i alle aspekter ved silika struktur og kjemi. Disse faktorene gjør at kolonnene alltid yter konsistent, og gir en metode reproduserbarhet vi kan stole på.

Se produkter

Tilleggsinformasjon

Chromolith®

Det fins ikke noe bedre valg for å virkelig kunne fremskynde kromotografisk separasjon.® HPLC kolonner. Med sin revolusjonerende helstøpte teknologi, gir, Chromolith® kolonner utmerket separasjon på en brøkdel av tiden som konvensjonelle partikkelformede kolonner.

Se produkter

Tilleggsinformasjon

Chromolith® WP300

Chromolith® WP300 kolonner har vist høyt potensiale og er overlegen sammenlignet med standard silika. I motsetning til konvensjonelle partikkelpakkede kolonner er monolittiske silikakolonner med stor porestørrelse (300 A) lages av én enkelt kontinuerlig stav av porøs silika med høy renhet, som deretter forbindes med C18, C8 og C4 og protein A avhengig av bruk av kolonne.

Se produkter

Tilleggsinformasjon

Bioshell

BIOshell™ kolonner er den nyeste innovasjonen innen Fused-Core™ partikkelteknologi: Høy effektivitet U/HPLC kolonner for protein, peptider, og glykanseparasjon. BIOshell™ kolonner kan brukes med HPLC eller UHPLC instrumenter utstyrt med et masse spektrometer eller en annen detektor.

Se produkter

Tilleggsinformasjon

ZIC®-HILIC

The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.

View Products

Additional Resources

Ascentis Express

Ascentis Express er basert på innovativ Fused-Core™ partikkelteknologi og gir høy hastighet og effektivitet for sub-2 μm partikler, men ved ca. halvert mottrykk for samme kolonnelengde. Dette lave trykket betyr at Ascentis Express kan kjøres på konvensjonelle HPLC og LC-MS systemer og på midt-trykk, UPLC™ og andre ultra-høye trykksystemer.

Se produkter

Tilleggsinformasjon