Titrering med Merck kjemikalier og løsninger

Titrering er en teknikk som gjør at du kan fastslå en ukjent konsentrasjon på en hvilken som helst substans. Du kan bruke forskjellige titreringsreaksjoner, avhengig av substansen du skal analysere. Syrebasetitrering brukes til alkalimetri eller acidimetri. Redox titrering brukes til bromatometri, cerimetri, kromatometri, kromometri, iodometri, permanganometri, titanometri and ferrometri. Utskilling brukes for å fastlege konsentrasjonen av sølvnitrat, også kalt argentometri. Kompleksometrisk titrering er særlig interessant for å fastlegge en blanding av forskjellige metallioner i løsning.

Forskjellige medier kan brukes, avhengig av type titreringsreaksjon:

  • Vannholdig
  • Ikke-vannholdig
  • Tofase titrering

Merck serien for titrering består av følgende produkter:

  • Titripur® for volumetrisk titrering
  • Aquastar® for karl Fischer titrering
  • Titriplex® for kompleksometrisk titrering
  • Titrisol® konsentrater
  • Titripac® smart forpakningsløsing
  • Smartchemicals for automasjon med Mettler Toledo instrumenter
  • 3S reagenser for automasjon med Metrohm instrumenter

Merck Titripur® volumetric solutions

Outstanding purity, quality and reliability for metal or impurity analysis, assays, or concentration determination.

Merck Titripac® volumetriske løsninger

Mercks innovative forpakningsløsning sparer tid, penger og er miljøvennlig. Vinner av Green Good Design Award 2016.

Merck Volumetric standarder

Certipur® volumetriske standarder er pålitelig og sertifisert referansemateriale som sikrer nøyaktige titreringsresultater.

Merck Smartkjemikalier for Mettler Toledo systemer

Supelco® SmartTitrants og Supelco® SmartStandards er Mercks nyeste utvikling innen titreringsteknologi.

Merck 3S Kjemikalier for Mettler Toledo systemer

3S er en intelligent forpakningsløsning som er beskyttet med originalforsegling. Det er automatisk dataoverføring mellom dekslet og Metrohm OMNI titrator ved hjelp av RFID (radiofrekvensidentifisering).

Merck indikatorer

En syre-alkalisk indikator eller pH-indikator er en fargeagent som endrer farge på visningen