Desinfeksjonskontroll

Kvalitative og kvantitative teststrimler for kontroll av rengjørings- og desinfeksjonsprosessen i næringsmiddelindustrien og relaterte industrier.

Merckoquant (MQ) er en serie med kvalitative strimler med en fargeskala som viser konsentrasjonsområdet for en parameter i løpet av sekunder, uten at det trengs andre reagenser.

Reflectoquant (RQ) har kvantitative strimler som må måles i et lite RQflex® 10-reflektometer. Resultater innen ett minutt.

Brosjyrer som kan bestilles: w286183 "Mission Accomplished from Merck" og w285102 "Water and food analytics"

LAST NED PDF