Hygiene

VWR tilbyr en rekke metoder for hygiene, renhold og luftkontroll. Dipslides, kontaktplater og Compact Dry er velegnet for å påvise bakterievekst i for eksempel produksjonslokaler. 

Luftprøver kan gjøres manuelt med Settleplater fra Merck eller med automatiske luftprøvetakere, MAS 100. Vi anbefaler MAS 100 nt for farmasi og sykehus, mens MAS 100 eco passer for næringsmiddelindustrien og institusjoner. Tester for bakterier, muggsopp og gjærsopp.

Du velger medier ut fra om du vil påvise bakterer generelt, sopp, gjær eller E. coli på overflater , i rør, vann eller luft.

Skal du kontrollere for dieseldyr eller andre mikrober i drivstoff/brensel, har vi HyLite fueltest. Dersom du skal utføre en hurtig rengjøringskontroll, anbefaler vi HyLite ATP måler.

Produktvalg

Luftprøvetakere

Den mest komplette og nøyaktige serien av luftprøvetakere på markedet ...

Hygieneovervåkningssystemer

Rask kvantitativ hygieneovervåking i væsker og på overflater ...

Kontaktplater og dipslides

Kontaktplatene leveres i enkel, dobbel eller trippel innpakning komplett og i samsvar med gjeldende forskrifter ...