Mikrobiologi

 

Vi kan tilby et bredt spekter av produkter innen mikrobiologi: Næringsmiddelanalyse og vannanalyse - påvisning av patogene bakterier. Svaberprøver - også med flytende saber. Kontroll av renhold og luft - hygienekontroll. Fuelkontroll - test for "dieseldyr" i drivstoff.

VWR leverer også utstyr som trengs for produksjon av bakteriologiske og kromogene medier /agar. Spør oss om agarkoker, fyllemaskin og homogenisator – ofte kalt stomacher -  (AES Chemunex).  Vi har også ferdige medier. For dyrking av anaerobe bakterier anbefaler vi kolber fra Merck eller anaerobe benker fra Don Whitley. Fra Synbiosis har vi halv- og helautomatiske kolonitellere. Petriskåler, podeøser og annet forbruksmateriell  fra VWR Collection og Gossilin.

Sterilisering: Fra forbruksvarer til avanserte miskroskoper

VWR tilbyr alt du trenger til steriliseringsprossessen, fra forbruksvarer til indikatorer m.m., til avanserte sterilisatorer til spesielle anvendelser.

Væskehåndtering

VWR tilbyr en komplett væskehåndteringsløsning...

Dyrkningsmedier og supplementer

VWR tilbyr et stort utvalg av dykningsmedier og supplementer ...

Produksjon av medier

VWR om produksjon av medier for mikrobiologisk lab

Prøvetaking og utsæd av prøver

Prøvetaking og utsæd av mirkobiologiske prøver.

Prøvepreparering

Forbehandling av mikrobiologiske prøver - VWR

Inkubering

VWR om inkubering av mikroorganismer.

Identifisering av mikrober

Hurtigtester, inkludert PCR og PCR-tester i sanntid, reagenser for molekylærbiologi, forbruksartikler og utstyr

Hygiene

VWR tilbyr en rekke metoder for overvåking av hygiene.

Molekylær mikrobiologi

Molekylær mikrobiologi er en gren av mikrobiologi som omfatter genomikk, proteomikk og cellekultur. VWR tilbyr komplette løsninger for arbeidsflyter innen disse bruksområdene ...

Search for your medium by microorganism:

Teknisk informasjon og informasjon om bruksområder for: næringsmidler, legemidler, kosmetikk, vann og avløpsvann ...