Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Mikrobiologi

Mikrobiologi

Mikrobiologi

Vi kan tilby et bredt spekter av produkter innen mikrobiologi: Næringsmiddelanalyse og vannanalyse – påvisning av patogene bakterier. Svaberprøver – også med flytende svaber. Kontroll av renhold og luft – hygienekontroll. Fuelkontroll – test for ”dieseldyr” i drivstoff.

VWR leverer også utstyr som trengs for produksjon av bakteriologiske og kromogene medier /agar. Spør oss om agarkoker, fyllemaskin og homogenisator – ofte kalt stomacher -  (AES Chemunex).  Vi har også ferdieg medier. For dyrking av anaerobe bakterier anbefaler vi kolber fra Merck eller anaerobe benker fra Don Whitley. Fra Synbiosis har vi halv- og helautomatiske kolonitellere.

Petriskåler, podeøser og annet forbruksmateriell  fra VWR Collection og Gossilin.