Kunderegistrering

For å kunne handle hos VWR må dere ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret. 

 

Vennlisgt fyll inn din informasjon i formulæret. Normalt registrerer vi deg innen en virkedag. Du får en e-post fra oss når dette er klart. 

 

Hvis du ønsker å endre noen av informasjonen, klikk på "Endre informasjon" nedenfor og gjør de aktuelle endringene. 

 

 

Registreringsskjema Endre informasjon