pH-målinger

pH-målinger med pH-meter krever bruk av riktig buffer for å være riktige og nøyaktige. Forskjellige instrumenter og pH-måleområde krever forskjellige bufferløsninger og temperaturer. Uansett hvilke krav du har, så har vi en pH-bufferløsning som passer.

Vi har gjort en rekke forbedringer på pH-bufferområdet som gjør livet lettere for deg:

  • Fargede løsninger så det er enkelt å finne riktig løsning
  • pH-bufferløsninger i poser som sikrer en "fersk" løsning hver gang du måler
  • pH bufferløsninger målt ved 25 grader Celcius for å oppfylle temperaturkravene dine (temperaturavvikstabellene er fremdeles tilgjengelig)

Produktkategorier

pH-buffer i poser

Riktig bufferverdi i lommen din. Perfekt for nøyaktig kalibrering av pH-målerne dine! Buffere, produsert av en anerkjent ISO 17034 leverandør, forseglet ferskhet, enkel i bruk, pålitelig og nøyaktig, sporbar til NIST

pH buffer ved 20°C

Et komplett sortiment av pH-bufferløsninger produsert av en anerkjent ISO 17034 leverandør, sporbar til NIST, leveres i mange formater og pakningsstørrelser fra 100 ml til 20 l

pH buffer ved 25°C, i samsvar med Ph. EUR.

Et svært stort utvalg av buffere som er kontrollert ved 25 °C og egnet til bruk når det kreves svært nøyaktige målinger

pH-buffer fargede løsninger

For enkel identifisering av pH-løsninger med farge er en enorm fordel for å unngå kalibreringsfeil

pH-buffere, sekundære standarder

Et bredt spekter av nøyaktige buffere, sporbar til NIST, DIN 19266 og IUPAC

pH-teststrimler

Trenger du å få en rask idé om pH-bredden i en løsning? pH-strimler er raske og enkle i bruk.

Løsninger for rengjøring og vedlikehold

Løsninger for rengjøring og oppbevaring av pH-elektroder.

Vanlige spørsmål

Du trenger en pH-elektrode og minst to pH-buffere, en pH 7 og en pH 4 eller 10. Valgfritt utstyr som forlenger brukstiden til elektroden kan omfatte: oppbevaringsløsning, flasker og rengjøingsløsning.

Du kan teste for pH på to måter:
1. med pH-strips eller indikatorpapir
2. pH-meter og elektroder

Hvis du skal måle pH i marken og transportere pH-meteret fra sted til sted, trenger du å bruke batteri. Hvis meteret skal stå fast på en benk, velger du en stasjonær modell.

Den beste oppbevaringsløsningen er 4 M KCL. pH 4 buffer, pH 7 buffer eller vann fra springen kan også fungere fint. Advarsel: Elektroder skal ikke oppbevares i destillert vann.

Vi anefaler at du kalibrerer hver gang du bruker det eller hvert sett av bruk.

Ja. Sakte røring eller rolig bevegelse av prøven gir deg to fordeler når du måler pH. For det første gjør den økede flowen av prøven over elektroden at responstiden blir kortere. For det andre homogeniseres løsningen bedre og du unngår områder med økt eller minsket pH.

Forbered prøven ved å kombinere 5 g av en jordprøve med 5 g destillert vann, blande godt og la hvile i 10 minutter. Stikk føleren forsiktig inn så kulen er i jorden og koblingen i supernatanten. La føleren stabilisere seg.

Den eneste måten å måle pH i gass på, er å løse den i destillert vann og måle blandingen.

  • ISO 17034-2016 sertifisering innebærer at alle buffere er produsert og kontrollert av en ekspert som garanterer at du kan stole på kvaliteten i produktene.
  • Sertifiseringen er basert på at det finnes et test-laboratorium med profesjonelle medarbeidere som gjennomfører hver enkelt test i samsvar med kriteriene som gjelder.
  • Alle instrumenter som brukes kontrolleres med jevne mellomrom av offentlige kalibreringslaboratorier.
  • Alle relevante parametere (vekt og T°) skal oppfylle nasjonale og internasjonale krav.
  • Generelle krav til kompetanse og konsekvent bruk av referansemateriale.
  • Alle metoder produsenten bruker for å sertifisere standardene som brukes må valideres og nøyaktigheten dokumenteres.

Litteratur

Tilleggsinformasjon

Elektrokjemi

Ser du etter et nytt pH-meter? Se hva vi kan tilby: