Standarder for fysiske egenskaper

Mange forskjellige områder for fysiske målinger: standarder for viskositet, smeltepunkt, densitet, brytningsindeks og Brix-standarder finnes tilgjengelig.

Nøkkelfaktorer i alle industrigrener omfatter økt bruk av instrumentelle teknikker på ppb, ppt områdene og ikke minst kravet om at resultater er verifiser- og sporbare. Bruk av ferdige standarder og referansemateriale gir sikkerhet for analyseresultatene og fjerner arbeidet med å preparere og validere dem på laben.

Produktkategorier

Viskositetsstandarder

Viskositetsstandarder for kalibrering, kontroll, verifikasjon, kvalifisering eller metodevalidering av kinematiske eller dynamiske instrumenter for måling av viskositet

Tetthetstandarder

Nøyaktige smeltepunkt-standarder for å kalibrere utstyret ditt, nøyaktig og reproduserbart

Smeltepunktstandarder

Nøyaktige smeltepunkt-standarder for å kalibrere utstyret ditt, nøyaktig og reproduserbart

Brytningsindeksstandarder

Et av markedets bredeste sortimenter for å kalibrere refraktometeret ditt

Brix standarder

Et sett med Brix-standarder for brukervennlig kalibrering av alle typer refraktometere som er produsert med høyrene råmaterialer, stabilisert for oppbevaring i 12 måneder, gir topp merverdi til brukere som ikke er pålagt bruk av spesielt utstyr.

Litteratur

Tilleggsinformasjon

Referansematerialer

Finn mer referansemateriale