Produksjon

Produktets utfordringer innebærer laboratorieprosesser, bearbeiding og produksjonsstyring, personvern og produktsikkerhet. VWR tilbyr støtte i dette miljøet, fra råmaterialer til hygienekontroll.

Vi kan hjelpe deg å overvåke dine ferdige produkter og håndtere økende materialvolumer og administrere produksjon. 

Kontrollert miljø - basan

Kontrollert miljø - basan er WWRs renromsavdeling og en av de ledende distributørene av produkter og tjenester for kritiske miljøer, og har vært det i over 30 år.

Sikkerhet & Rengjøring

VWR tilbyr en omfattende serie av produkter og tjenester for å beskytte ansattes helse og sikkerhet. VWR tilbyr ekspertveiledning, informasjon, opplæring og verktøy slik at du kan velge passende HR-produkter til din arbeidsplass.

Løsninger for bioprosessering

Finn de biologiske materialene du trenger for oppstrøms bioprosessering, for eksempel biokjemiske buffere og biokjemikalier.

Produksjonskjemikalier

Kjemisk styring i produksjonsinnstillinger krever både håndtering av sikkerhetsutfordringene til bulkmaterialer og farmasøytiske hjelpestoffer.

Overvåking av produksjonsområder

Påse at produkter og råmaterialer håndteres og lagres slik at man unngår kontaminasjon og uakseptable miljøendringer.

Industriutstyr

Her er noen spesielt utvalgte elementer som er svært nyttig for produksjonsanlegg.

VWR Life Science Seradigm

Den mest pålitelige tilførselen av høykvalitets Foetal Bovine Serum. 

Tilpassede VWR-produksjonstjenester

VWR tar seg sourcing, produksjon, testing og dokumentasjon av dine kjemikalier. Vi produserer alt du trenger.

Mediefyll dyrkningsmedier

Dyrkningsmedia for mediefylltest. Granulat eller bruksklart, til farmasi eller næringsmiddelindustrien.