Desinfeksjonskontroll

Kvalitative og kvantitative teststrimler for kontroll av rengjørings- og desinfeksjonsprosessen i næringsmiddelindustrien og relaterte industrier.

Merckoquant (MQ) er en serie med kvalitative strimler med en fargeskala som viser konsentrasjonsområdet for en parameter i løpet av sekunder uten at det trengs andre reagenser.

Reflectoquant (RQ) har kvantitative strimler som må måles i et lite RQflex® 10-reflektometer. Resultater innen ett minutt.

LAST NED PDF