Overvåking av produksjonsområder

I et produksjonsmiljø er ensartethet og forutsigbarhet helt avgjørende. Det er viktig å sørge for at lagringen og håndteringen av produkter og råmaterialer skjer uten kontaminering og uakseptable miljøendringer. I denne delen finner du derfor alt fra rengjøringsprodukter til dataloggere for rapportering av temperatur eller fuktighet.

Dataloggere for temperatur og fuktighet

Temperatur-, fuktighets- og trykkovervåking med kablede eller trådløse prober ...

Elektrokjemiske produkter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Hygiene og luftprøvetakere

VWR tilbyr en rekke metoder. Luftovervåking eller dipslides og kontaktplater for overflateovervåking samt frittstående hygieneovervåkingssystemer ...

Desinfeksjonskontroll

Kvalitative og kvantitative teststrimler for kontroll av rengjørings- og desinfeksjonsprosessen i næringsmiddelindustrien og relaterte industrier ...