Fordampning

Brukes til effektiv og skånsom fjerning av løsningsmidler fra prøver. Ved hjelp av redusert atmosfærisk trykk fordamper løsemidler raskere ved lave temperaturer.

Fysisk eller termisk separasjon er en vanlig teknikk i mange kjemiske laboratorier. VWR har et stort utvalg av utstyr for automatisering av disse teknikkene, blant annet den prisgunstige IKA/VWR Collection-rotasjonsfordamperen, og alle glassartiklene du trenger for å sette sammen egne kombinasjoner.

Produktvalg

Fordampere

En rekke modeller – finn den som passer best til ditt bruksområde ...

Pumper

Et utvalg av pumper for alle bruksområder ...

Kjølere

Et utvalg av kjølere optimert for bruk sammen med rotasjonsfordampere for å sikre konstante, reproduserbare kjølingsforhold ...