ICP-standarder

VWR kan tilby et bredt utvalg av ICP standarder. Våre kunder kan dra fordel av å bruke to uavhengig produserte standarder fra en leverandør. Standardene er sporbare til NIST.

Skriv inn stoffnavnet i søkefeltet, og begrens visningen til bare Merck. Beskrivelsen viser hvilket produkt du trenger.

 


Produktvalg

VWR Chemicals ICP-standarder

ARISTAR-reagenser med høy renhet til elementær sporanalyse ...

Merck ICP-standarder

CertIPUR™ ICP-enkeltelementstandarder er sertifisert i et akkreditert laboratorium, er i samsvar med DIN EN ISO 17025 og kan spores direkte til internasjonale standarder, f.eks. NIST ...