Karl Fischer titrering for vannbestemmelse

Utvalg av kompakte volumetriske eller coulometriske Karl Fisher-titratorer og tilhørende reagenser for vannbestemmelse.

  • Volumetriske Karl Fischer-titratorer passer for middels til store vannvolum (mg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med enkel bruk
  • Coulometriske Karl Fischer-titratorer er for små vannmengder (µg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med svært enkel bruk
  • Karl Fischer-reagenser

Karl Fischer reagenser og titranter

Et bredt spekter av volumetriske og kolometriske Karl Fischer-reagenser

Karl Fischer standarder

Et bredt spekter av Karl Fischer standarder for volumetrisk og kolometrisk titrering

Volumetriske Karl Fischer-titratorer

Vanlige Karl Fischer-titratorer kombinerer rask og nøyaktig bestemmelse av vanninnhold med enkel bruk ...