Vannrensesystemer for laboratorier

Vannrensing er helt avgjørende på et laboratorium. Bruk av vann med høy renhet på et analyselaboratorium kan vesentlig redusere tiden som brukes på feilsøking av problemer grunnet kontaminering av prøven eller instrumentet. I dag er vann med høy renhet en integrert del av kvalitetsprogrammene i de fleste laboratoriemiljøer.

VWR tilbyr et stort utvalg av vannrensesystemer som produserer vann av ulike typer, fra destillert vann til filtrert vann med den høyeste renhetsgraden. Klikk på koblingen nedenfor for å gå til mikronettstedet for møbler som inneholder informasjon om vannsystemer fra alle de velkjente leverandørene samt vår egen VWR Collection.

Produktvalg