Overvåking og registrering av laboratoriedata

Alle databehandlingsverktøyene og -produktene du trenger for å vise, registrere og rapportere data og overvåke resultater i tillegg til å ta tiden på eksperimentene.

Registrering og overvåking er spesielt viktig hvis noen av prøvene eller produktene må oppbevares og transporteres under riktige temperaturforhold.

Med et massivt utvalg av dataloggere kan du være sikker på at VWR har løsningen for deg – enten det er til engangsbruk eller høykvalitetsalternativer som oppfyller alle relevante standarder.

VWR tilbyr et fullstendig utvalg av verktøy for overvåking og registrering av data, inkludert diagramregistreringsapparater, tidtakere, loggbøker og de alltid populære dataloggerne.

Produktvalg

Dataloggere

Temperatur-, fuktighets- og trykkovervåking med kablede eller trådløse følere og en rekke grensesnitt for PC eller Internett ...

Grafregistreringsskriver

Grafregistreringsskriver for temperatur, til engangsbruk, 10 dager og 40 dager...

Signalur

Mekaniske eller digitale signalur, stoppeklokker eller klokker ...

Laboratorienotatbøker

Noter det! Notatbøker for en rekke formål...