Refraktometri & polarimetri

Bærbare modeller, digitale bærbare modeller, Abbe-modeller, digitale bordmodeller og modeller i samsvar med Ph. Eur. og FDA.

Produktvalg

Håndholdte enheter

Den enkleste måten å måle Brix eller RI på ...

Abbe-modeller

Den tradisjonelle måten å måle RI i overføring på ...

Digitale bordmodeller

Disse moderne refraktometrene tilbyr enestående nøyaktighet og ytelse i tillegg til å være svært praktiske og i samsvar med kravene fra Ph. Eur og FDA ...

Polarimetre

Polarimetre for industrielle eller farmasøytiske kvalitetskontrollaboratorier ...