Prøvetaking

VWR tilbyr et stort utvalg prøvetakingsprodukter, fra filtre til store, automatiske vannprøvetakere for alle typer prøvetaking, uansett størrelse, volum eller kilde.

Nøkkelen til nøyaktige resultater er integriteten til prøvetakingen, oppbevaringen og transporten for å sikre gyldig sporbarhet. Uten riktige prøveinnhentings- og prøvetakingsteknikker vil selv de mest presise og nøyaktige analyseprosedyrene produsere resultater som ikke gjenspeiler virkeligheten.

Uansett hvilken prøvematrise eller prøvestørrelse du trenger, har VWR et prøvetakingsverktøy for deg, enten fra en ledende, velkjent leverandør eller vår egen VWR Collection-serie.

Produktvalg

Luftprøvetaking

Vi leverer et bredt utvalg av nøyaktige luftprøvetakere for mikrobiologiske analyser.Oppfyller retningslinjene for bruk i renrom, sterile omgivelser i legemiddelindustrien og næringsmiddelindustrien.

Oppbevaringsbokser

Her finner du alle fasonger og størrelser.

Øser

For alle typer væskeprøver...

HY-LITE®

Rask kvantitativ hygieneovervåking i væsker og på overflater med ATP-bioluminiscens ...

Faste stoffer

Et utvalg av produkter for randomisert prøvetaking av faste stoffer, for eksempel pulver, tabletter osv.

Spatler

Utvalg av prøvetakingsspatler...

Skjeer

Kjekt å ha i nærheten!

Svabere

Et utvalg av svabere for alle bruksområder innen mikrobiologi...

Teleskopstenger

Ideelle for alle typer vannprøvetaking ...

Twist-Seal poser

Poser med enkel lukking for trygge prøver...

ViscoSampler

Perfekt til oppsamling av prøver fra slam, mudder, våt jord osv ...

Vannprøvetakere

VWR har også en portefølje av stasjonære vannprøvetakere ...

Vannprøveflasker

Vannprøveflasker med eller uten natriumtiosulfat ...

Filtertrakter til engangsbruk

En alt-i-ett-løsning for mikrobiologisk prøvetaking ...

Membranfiltre og tilbehør

Membranfiltre, trakter, samlerør og filterdispensere for membranfiltreringsteknikk i mikrobiologi ...

Filtreringsenheter

Enheter for oppsamling av vann-, grunnvanns- og luftprøver ...